DỰ ÁN N03T7 NGOẠI GIAO ĐOÀN
Phòng ngủ: 0 Pháp lý: 50 năm
Loại căn hộ: Phòng wc:
Tầng: 1- 2 Tòa: N03 T7
Hướng ban công:
Trạng thái:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 0
Pháp lý: 50 năm
Loại căn hộ:
Phòng wc:
Tầng: 1- 2
Tòa: N03 T7
Hướng ban công:
Trạng thái: